1. İsim delik, menfez, hava deliği/borusu, baca deliği.
 2. İsim (top kuyruğunda) barut ateşleme deliği, top falyası.
 3. İsim, Zooloji (kuş, balık, sürüngenlerde) kıç.
 4. İsim mahreç, çıkak, çıkıt.
 5. İsim ifade (etme), açığa vurma.
  to give vent to: açığa vurmak, açıklamak, ifade etmek.
  give vent
  to one's feelings: içini dökmek, boşanmak, ağzını açıp gözünü yummak.
 6. İsim (ceketin /paltonun arkasında/yanında) yarık, körük, 7.
  esk. (bkz: emission ), (bkz: discharge )
 7. Fiil açıklamak, ifade/izhar etmek, açığa vurmak, göstermek, belirtmek.
  vent one's anger/rage/fury on someone:
  öfkesini birisinden çıkarmak.
  She vented her rage on her associate. He vented his fury on the dog.
 8. Fiil içini döküp ferahlamak.
  to vent one's dissappointment.
 9. Fiil (sıvı, duman, vb.) salıvermek, boşaltmak.
 10. Fiil (su samuru, vb.) suyun yüzüne çıkıp nefes almak.
öfkesini koyuvermek Fiil
tutkulu bir konuşmada duygularını ifade etmek Fiil
ağzını açmak Fiil
duygularını koyuvermek Fiil
hıncını odacıdan çıkarmak Fiil
hırsıni çıkarmak Fiil
hava borusu
nefeslik
hidrotermal menfez (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
arka kelebek camı
(Fr) bir tür talaş böreği
dedikodu yapmak Fiil
kelebek camı Ulaşım
nefeslik
havalandırma deliği
birinden birşeyin hıncını almak Fiil
birinden birşeyin acısını çıkarmak Fiil
havalandırma deliği
öfkesini kusmak Fiil