1. Sıfat boşal(tıl)mış.
  2. Sıfat geçersiz, hükümsüz, iptal edilmiş, hükmü kaldırılmış.
  3. Sıfat (armalarda) ortası boş/açık.
iptal edilmiş işlem
iptal edilmiş muamele