voided

  1. Adjective boşal(tıl)mış.
  2. Adjective geçersiz, hükümsüz, iptal edilmiş, hükmü kaldırılmış.
  3. Adjective (armalarda) ortası boş/açık.
iptal edilmiş işlem
iptal edilmiş muamele