1. İsim, Kimya su
 2. İsim su.
  bitter/brackish water: acı su.
  cold/hot water: soğuk/ sıcak su.
  drinking water
  : içme suyu.
  heavy water
  kim. ağır su.
  mineral water : madensuyu.
  running water: akarsu.
  soft water : tatlı/kireçsiz su.
  spring water : pınar /memba suyu.
 3. İsim su düzeyi/seviyesi.
  below the water: su (düzeyi) altında.
  high water : met.
  low water:
  cezir, inme, suların çekilmiş hali.
  open water: seyrüsefere elverişli su.
 4. İsim eriyik, çözelti, mahlûl, müstahzar.
  lavender water: lavanta suyu.
  ammonia water: amonyak eriyiği/mahlûlü.
 5. İsim su birikintisi, gölek, gölcük, gölet.
 6. İsim (elmas, inci, vb.) parlaklık, şeffaflık.
 7. İsim (kumaş) parlaklık, hare, şanjan.
 8. İsim (borsada) (a) karşılıksız/uydurma emval, hisse senedinin değerinin sun'î olarak yükseltilmesi.
 9. İsim nitelik, kalite, mükemmellik.
  first water : en üstün kalite.
  of the first water : en mükemmel,
  en âlâ, en üstün.
  a diamond of the first water: en iyi cins elmas.
  Tom is a vilain of the purest water: Tom hainlerin daniskasıdır.
 10. Fiil sula(n)mak, suvar(ıl)mak, su vermek.
  To water the garden. To water the horses.
 11. Fiil su temin etmek, su getirmek.
 12. Fiil .
  water down: sulandırmak, su katmak, hafifletmek, yumuşatmak, etkisini azaltmak.
  To water
  soup /milk. To water down an unfavorable report.
 13. Fiil karşılığı olmadan hisse senetlerini çoğaltmak.
  watered shares.
 14. Fiil (kumaş, maden, vb.) hârelendirmek, parlatmak, parlaklı vermek.
  watered silk: hâreli ipekli kumaş.
 15. Fiil yaşarmak, sulanmak.
  My eyes watered when I handled the onions.
 16. Fiil (hayvan) su içmek, suvarılmak.
 17. Fiil (ağız) suyu akmak, sulanmak.
  The smell of fresh bread makes my mouth water: Taze ekmek kokusu ağzımı sulandırır.
 18. Fiil (lokomotif vb.) su almak.
 19. Sıfat su+.
  a water jug: su testisi.
  water turbine: su türbini.
  water ski: su kayağı.
 20. Sıfat deniz+, kıyı+.
  a water town: kıyı kasabası.
  a water journey: deniz yolculuğu.
klorlu su, klorlanmış su İsim, Kimya
Su projeleri inşaatı (NACE kodu: 42.91) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İç sularda yük taşımacılığı (NACE kodu: 50.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İç sularda yük taşımacılığı (NACE kodu: 50.40) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İç sularda yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 50.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İç sularda yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 50.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
(a) yüzer durumda tutmak, başını su üstünde tutmak, suya batmamak, (b) kendi yağı ile kavrulmak, borca
girmemek, kendi geliri ile geçinip gitmek, ayağını yorganına göre uzatmak.
He's finding it hard to keep his head above the water these days.
(kıt kanaat) geçinmek, iki ucunu bir araya getirmek.
In this business we don't make much money, but
we are able to keep our heads above the water.
iki yakasını bir araya getirmek Fiil
su üzerinde durmak Fiil
suyun yüzünde durabilmek Fiil
borçsuz harçsız geçinmek Fiil
boğulmamak Fiil
idare etmek Fiil
su yun yüzünde durabilmek Fiil
imrendirmek, ağzını sulandırmak.
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç (NACE kodu: 25.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.34) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı (NACE kodu: 50.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı (NACE kodu: 50.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 50.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 50.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 52.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
klorsuz su, klorlanmamış su İsim, Kimya
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.0) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.00) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (NACE kodu: E) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Su yolu taşımacılığı (NACE kodu: 50) İsim, Sanayi ve Zanaatler
amonyak
kaynamış su
kaynar su Gıda ve Mutfak
acı su
soda İsim
kireçli su
çamaşır suyu
temiz su
arı su
temiz su
pis su İsim, Çevre ve Ekoloji
soğutma suyu
durgun su
deiyonize su
pis su İsim, Çevre ve Ekoloji
distile su İsim, Gıda ve Mutfak
saf su İsim, Gıda ve Mutfak
arı su İsim, Gıda ve Mutfak
damıtılmış su İsim, Gıda ve Mutfak
durgun su
kullanım suyu
içecek su
içme suyu
atık su İsim, Çevre ve Ekoloji
çirkef
sert alkollü içki
ateş suyu (derecesi yüksek alkollü içki
kireçli su
kabarık deniz Denizcilik
iç sular
sulama suyu
su sızdırmak Fiil
tatsız ve etkisiz şey veya kimse
gevezelik
açık yol Denizcilik
(buzsuz) gemi trafiğine elverişli su
(ciltçilik) çiriş
kirlenmiş su
pis su İsim, Çevre ve Ekoloji
kullanma suyu
saf su
acı su
(US) sulama projesinden yeniden elde edilen su
akarsu
musluk suyu
tuzlu su ile ilgili
tuzlu su
tuzlu suda yaşayan
tuzlu su İsim
deniz suyu
sığ su
akmayan su
su birikintisi
maden suyu
sofrada içilen su
musluk suyu
ılıca
pis su İsim, Çevre ve Ekoloji
kuyu suyu
su :: yumuşatmak Fiil
suişleri müdürlüğü
su polisi
balıkçılık gözetimcisi
(Br) su polisi
yatak olarak kullanılan içi su dolu büyük plastik torba
belediye su işleri tahvilleri İsim
yalak
su fıçısı
su borusu
su yolu nakliyatı
su taşıma aracı
suyolu nakliyatı
su borusu
su kanalı
sulama arabası İsim
su arabası İsim
su fıçısı
su sarnıcı
su musluğu
suluboya
su şirketi
suyolu
su tüketimi
nehir yatağı
suyolu
suda ilerleyen araç
su teknesi
su aracı
sudan doğan zarar ziyan
su sebili İsim
etkisini zayıflatmak Fiil
su damlası İsim
su ekonomisi
su mühendisliği
su kıtlığı
su filtresi
su arayıcısı
su taşkını
yalı
su seviye müşiri
liman polisi
boşuna yazılmış yazı ya da sonuç vermeyen çaba
su ısıtacağı
termosifon
su hortumu
su kulesi
su fıskiyesi
su fıskıyesi
su sızdırmaz ek
maşrapa
(US) su altında kalan arazi
su düzeyini gösteren işaret
karpuz
su geçirgenliği İsim
su oyuğu
su cebi
su kirlenmesi
su cenderesi
su presi
su basıncı
su hakkı
tulumba
su pompası İsim
su kalitesi
(Br) su ücreti
su ücreti
(Br) su parası
su kaynakları İsim
su yolu
su servisi
su sıkıntısı
su kaynağı İsim
su kaynağı İsim
su rezervi
su yüzeyi
su deposu İsim, İnşaat
su tankı
su taşımacılığı
su borusu
su kaplumbağası
su işleri İsim