1. Fiil evlen(dir)mek, nikâhla(n)mak, nikâh ile birleş(tir)mek, izdivaç yap(tır)mak.
    He wedded a girl from
    Germany. They're expected to wed next week.
  2. Fiil bağlanmak, kendini adamak/vermek.
    He wedded himself to the cause of the poor.
  3. Fiil birbirine mükemmel uymak/yakışmak.
yeni evli
evlenmek Fiil
(kısaltılmış şekli).