1. Sıfat iyice eskimiş, hurdalaşmış, fersude.
    well-worn shoes.
  2. Sıfat bayat(lamış). basmakalıp, köhne.
    a well-worn saying.
  3. Sıfat değimli, lâyık, hakedilmiş.
    well-worn honors.
yerinde kullanılan sözcükler İsim
yıpranmış
aşınmış
(sözler) bayat
eskimiş
basmakalıp