witch doctor

  1. (ilkel kabilelerde) büyücü hekim, hastalıkları sihirbazlıkla iyileştirmeye çalışan kimse.
kabile büyücüsü