with the best

 1. eşsiz, eşi az bulunur, en iyisi/yeteneklisi ile boy ölçüşür.
  He can play bridge with the best :
  Briç oynamakta eşi az bulunur (en iyi oyuncu ile boy ölçüşür).
  She can swim with the best.
  He can lie with the best: Yalancılıkta eşsizdir.
  keep up wit the best of them: en iyi dereceyi korumak, en iyileriyle boy ölçüşmek.
en iyileriyle rekabet edebilir durumda olmak Fiil
bir şeyi iyi niyetle yapmak Fiil
yüksek sosyeteyle düşüp kalmak Fiil