1. hârikulâde, fevkalâde, eşsiz, eşi görülmemiş, acayip/şaşılacak (şekilde).