work around to something

  1. Fiil lafı birşeye getirmek
  2. Fiil sözü birşeye getirmek
  3. Fiil sözü birşeyin etrafında dolandırmak