work around to something

  1. Verb lafı birşeye getirmek
  2. Verb sözü birşeye getirmek
  3. Verb sözü birşeyin etrafında dolandırmak