1. İsim ıslah çiftliği: suç işleyen çocukların ıslah için çalıştırıldıkları çiftlik.
çiftlik işi
çiftlikte çalışmak Fiil