written notice

  1. İsim, Hukuk yazılı bildirim, yazılı ihbar
  2. ihbarname
  3. yazılı ihbar
  4. tebligat
  5. tebliğ
  6. İsim, Hukuk yazılı bildirim
yazılı ihbar göndermek Fiil
yazılı ihbar düzenlemek Fiil
yazılı erteleme bildirisi
tebliğ etmek Fiil