written-down value

  1. bir varlık hesabının belirli bir kısmının veya bakiyesinin kâr-zarar hesabına aktarılması
  2. hesaptan çıkarılan değer
hesaptan düşülen değer