1. waste
  2. wear
  3. overspend
  4. Fiil to fray
  5. Fiil to fret
  6. Fiil to overwear
  7. Fiil to abuse
  8. Fiil to wear
  9. outwear
to wear down someone Fiil
to wear out something Fiil
to wear away something Fiil
to soften up an enemy Fiil
to wear yourself out Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yıpranmasına sebep ... getirmek, eskitmek