yarım gün çalışma

  1. part time work
  2. half-time
part-time work
part time commitment