yarım gün çalışmak

  1. Fiil to be on half- time
to work half-days Fiil