1. a half-day
  2. part-time
part-time worker
part-time employee
part-time employment
part-time work
part-time commitment
to work half-days Fiil
part-time school
part-time day release
on a part-time basis
half time
part time

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir kuruluşta anlaşmaya göre tam gün ... mesâî için kullanılır, parttaym