1. ringer
  2. sexton
  3. verger
  4. lay clerk

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kilisedeki işleri ... görevli kimse