markov process

  1. Noun Markof süreci: zincirine benzeyen seçkisiz sürekli süreç (Brown hareketleri gibi).
    Markov chain ile ayni anlama gelir.