absolute impediments to marriage

  1. Noun kişinin evlenmesini olanaksızlaştıran engeller