account ability

  1. mali sorumluluk
  2. hesap sorumluluğu
sorumluluk, mes'uliyet.
hesap verebilirlik Noun
mali sorumluluk
hesap sorumluluğu