allow someone time to do sth

  1. Verb birine bir şeyi yapması için zaman tanımak