angelic

  1. Adjective melekvarî, ilâhî.
  2. Adjective melek+, melek gibi, meleklere özgü: masum, temiz, saf, güzel.
    angelic sweetness: melek safiyeti.
  3. Adjective, Chemistry melekotu
    (angelica) bitkisinden elde edilen.
    angelic acid: melek otu asidi.