as far as that goes

  1. mademki ondan bahsediyoruz, ona gelince.