associate something with something

  1. Verb birşeyi birşeyle ilişkilendirmek
  2. Verb birşeyle birşey arasında bağlantı kurmak
  3. Verb birşeyle birşey arasında bağ kurmak
  4. Verb birşeyle birşey arasında ilişki kurmak
  5. Verb birşeyi birşeyle bağlantılandırmak
birşeye destek olmak Verb
birşeyi desteklemek Verb