associate status

  1. ortaklık durumu
  2. üyelik durumu