average cost

  1. Noun, Competition Law ortalama maliyet
  2. birimin üretim başına maliyeti
  3. ortalama giderler
ortalama maliyet fiyatı
bir malın fiyatını o malın ortalama üretim maliyetine göre hesaplama
ortalama maliyet fiyatını saptama
ortalama maliyet fiyatlandırması
üretici bu durumda ne kâr ne de zarar eder
sermayenin ağırlıklı ortalamalı maliyeti Noun
ortalama sakınılabilir maliyet Noun, Competition Law
ortalama kaçınılabilir maliyet Noun, Competition Law
ortalama sabit maliyet
ortalama birim maliyeti