base on

nakit üzerinde hesap yapmak Verb
dayan(dır)mak, istinat et(tir)mek, bir esas üzerine kurmak/bina et(tir)mek.
Our plan is based on a
rising economy: Planımız gelişen bir ekonomiye dayanmaktadır.
This novel is based on facts.
üslenmek, üs kurmak, yerleşmek.
The navy is based on Hawaii.
nakit üzerinden (hesap yapmak)
patenti bir buluş üzerine dayamak Verb
birşeyi birşey için temel almak Verb
birşeyi birşey temeli üzerine kurmak Verb
birşeyi birşeye dayandırmak Verb
dayamak Verb
vergilendirmeyi gelire göre ayarlamak Verb
vergiyi gelirden almak Verb
savunmasını bir şeye dayamak Verb
savunmasını bir şeye dayamak Verb