nakit üzerinde hesap yapmak Fiil
dayan(dır)mak, istinat et(tir)mek, bir esas üzerine kurmak/bina et(tir)mek.
Our plan is based on a
rising economy: Planımız gelişen bir ekonomiye dayanmaktadır.
This novel is based on facts.
üslenmek, üs kurmak, yerleşmek.
The navy is based on Hawaii.
nakit üzerinden (hesap yapmak)
patenti bir buluş üzerine dayamak Fiil
birşeyi birşey için temel almak Fiil
birşeyi birşey temeli üzerine kurmak Fiil
birşeyi birşeye dayandırmak Fiil
dayamak Fiil
vergilendirmeyi gelire göre ayarlamak Fiil
vergiyi gelirden almak Fiil
savunmasını bir şeye dayamak Fiil
savunmasını bir şeye dayamak Fiil