be born

  1. Verb doğmak
zamanından önce doğmuş olmak Verb
zengin bir ailenin çocuğu olmak Verb
paşa çocuğu olmak Verb
doğuştan şanslı olmak Verb
(Br) İngiltere'de doğmuş olmak Verb
(US) asosyal bir çevreden gelmek Verb
doğuştan satış mümessilli olmak Verb
anası Kadir gecesi doğurmuş olmak Verb
Kadir gecesi doğmuş olmak Verb
çok şanslı olmak Verb
düşmek Verb