beşik

  1. cradle
  2. nacelle
gable roof
to rock Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Bebeklerin içine yatırılıp uyutulduğu, tahta veya ... çeşit küçük sallanır karyola