1. cradle
  2. nacelle
gable roof
to rock Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bebeklerin içine yatırılıp uyutulduğu, tahta veya ... çeşit küçük sallanır karyola