become vital in one's daily life

  1. Verb günlük hayatında elzem hale gelmek