bee fly

  1. Noun arı sineği
    (Bombyliidae): arıya benzer bir sinek türü.