bring back someone

  1. Verb birini görevine iade etmek
  2. Verb birine görevini iade etmek
  3. Verb birini tekrar eski pozisyonuna getirmek
  4. Verb birini tekrar eski görevine getirmek
birini çıktığı yerden alaşağı etmek Verb