bring discredit upon oneself

  1. Verb kendi itibarını bozmak