brown sugar

  1. Noun esmer şeker, kısmen rafine edilmiş şeker.