brush up on

  1. (bilgiyi) tazelemek, ilerletmek.
    brush up one's English: İngilizce bilgisini tazelemek.
    I must
    brush up my French before going to Paris.