build up a financial nest egg somehere abroad

  1. Verb dışarda bir yerde birkaç kuruş yatırmış olmak