business failure

  1. işin bozulması
bir iş başarısızlığından belini doğrultmak Verb