carry (off)

  1. Verb götürmek
birinci gelmek, başarı kazanmak, (okulda/sporda vb.) zafer kazanmak, galip gelmek.
He carried off
the palm by sheer perseverance: Sırf sebat ve azimle başarı kazandı.
(a) (ödül, derece vb.) kazanmak, (b) başarmak, kolayca ve başarı ile sürdürmek.
carry it off well:
becermek, hakkından/üstesinden gelmek. (c) (birisinin) ölümüne sebep olmak, öldürmek, alıp götürmek.
Pneumonia carried him off. (d) kaçırmak, kapıp götürmek. (e)
carry off one's feet = knock off one's feet: şaşkına çevirmek, afallatmak, ne yapacağını şaşırtmak.
bir şeyi başarmak Verb
bir şeyi becermek Verb
bütün okul ödüllerini kazanmak Verb
(a) heveslendirmek, şevke getirmek, (b) iyi etki bırakmak, etkilemek.
zafer kazanmak Verb
birinci gelmek Verb
hapise götürmek Verb
birini heyecanlandırmak Verb
kapmak Verb