carry arms

  1. Verb asker olmak
  2. Verb silah taşımak
silah taşıyabilir
çocuğu kucakta (kollarında) taşımak.