silah taşıyabilir
çocuğu kucakta (kollarında) taşımak.