carry out an inquiry

  1. Verb soruşturma yürütmek
  2. Verb soruşturma gerçekleştirmek