cf.

  1. : mukayese ediniz.
Cf
Californium
Cf
kaliforniyum Noun, Chemistry
C&F
: mal bedeli ve taşıma ücreti (teklif edilen fiyata) dahil.
: mal bedeli ve taşıma ücreti (teklif edilen fiyata) dahil.
c/f
= carried forward.

cf
Kaliforniyum elementinin sembolü