counterpart

  1. Noun suret, kopya, ikinci suret.
  2. Noun denk, muadil, eş, meslekdaş, karşılık.
    The U.S Secretary of State is counterpart of our Minister of Foreign Affairs.
  3. Noun taydaş, akran, tıpkı-benzer, bir kimseye çok benzeyen birisi.
karşılıksız para basmak Verb
dipkoçanı
karşılık kalemleri Noun
bir senedin ikinci sureti
müzekkere kopyası Noun
eşi olmak Verb
bir şeyin benzeri