counterpart

  1. İsim suret, kopya, ikinci suret.
  2. İsim denk, muadil, eş, meslekdaş, karşılık.
    The U.S Secretary of State is counterpart of our Minister of Foreign Affairs.
  3. İsim taydaş, akran, tıpkı-benzer, bir kimseye çok benzeyen birisi.
karşılıksız para basmak Fiil
dipkoçanı
karşılık kalemleri İsim
bir senedin ikinci sureti
müzekkere kopyası İsim
eşi olmak Fiil
bir şeyin benzeri