cross wise

  1. çapraz
  2. birbirini keserek
enine, enlemesine, arzanî, yandan, yanlamasına.
The wind blows crosswise = crossways. Adverb
çaprazlama.
Logs laid crosswise = crossways on the floor. Adverb
tersine, ters/zıt yönde, karşıt, muhalif. Adverb