cultural level

  1. kültür düzeyi
  2. kültür seviyesi